Ocena brak

JANKO CMENTARNIK. Gawęda ludowa

Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012

JANKO CMENTARNIK. Gawęda ludowa, gawęda wierszem W. Syrokomli, powst. i wyd. (w Wilnie) 1856. Dzieje chłopa pańszczyźnianego znad Niemna, Janka Skiby, który odbył kampanie napoleońskie przy boku pana, a nast., rannego pod Moskwą, pielęgnował przez długie lata z dala od rodzinnej wioski; konfrontacja wytęsknionego obrazu ze zmianami, jakie zastał po 40-letniej nieobecności, doprowadza Janka do łagodnego obłędu: przebywa stale na cmentarzu, gdzie spoczywa większość jego rówieśników, i tam też umiera. Janko, wyposażony w pozytywne cechy, jest prototypem chłopskiego bohatera - uczestnika wojen napoleońskich; jego niedola płynie z tęsknoty za ziemią rodzinną, od której oderwała go zależność od pana. Można też odczytać jego losy jako aluzję do XIX-wiecznych pol. tułaczy. Przekłady: czes., niem., rosyjski.

Wyd. —» Syrokomla Władysław

Maria Grabowska

Podobne prace

Do góry