Ocena brak

Jama opłucnej

Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013

Opłucna jest błoną łącznotkankową pokrytą nabłonkiem jednowarstwowym płaskim, mającym zdolność wydzielania płynu surowiczego i jest pozbawiona gruczołów. Bogato unaczyniona i unerwiona.

Tworzy zamknięty worek otaczający płuco, które można porównać do pięści wciskającej się w nadmuchany balon. Opłucna zbudowana jest z dwóch blaszek – opłucnej trzewnej lub inaczej płucnej oraz opłucnej ściennej. Opłucna płucna pokrywa płuco i jest z nim zrośnięta. Opłucna ścienna położona jest bardziej zewnętrznie i wyścieła jamę klatki piersiowej. Między blaszką opłucnej płucnej i ściennej znajduje się szczelinowata przestrzeń zawierająca nieznaczną ilość płynu surowiczego, nazywana jamą opłucnej.

Jest jamą surowiczą. Niewielka ilość płynu surowiczego, który się w niej znajduje zapewnia możliwość przesuwania się płuca bez tarcia o ściany klatki piersiowej. Opłucna ścienna jest nieprzesuwalnie złączona z wewnętrzną powierzchnią ścian klatki piersiowej, przylegając do powięzi wewnątrzpiersiowej, od dołu do przepony, a przyśrodkowo tworzy ścianę boczną śródpiersia. W zależności od miejsca przylegania wyróżnia się części: żebrową, przeponową, śródpiersiową.

Opłucną ścienną pokrywającą szczyt płuca nazywa się osklepkiem opłucnej. Osklepek opłucnej jest umocowany na stałe błoną nadopłucnową, odpowiadającą powięzi wewnątrzpiersiowej, do okostnej pierwszego żebra. Na poziomie wnęki opłucna ścienna otacza bocznie korzeń płuca, przechodząc dookoła wnęki w opłucną trzewną.

Zachyłki opłucnowe to miejsca w którym jedna część opłucnej ściennej przechodzi w drugą. Największy zachyłek nazywa się zachyłkiem żebrowo-przeponowym i powstaje przy przejściu opłucnej żebrowej w opłucną przeponową.W miejscu przejścia opłucnej śródpiersiowej w przeponową powstaje zachyłek przeponowo-śródpiersiowy. Przy przejściu opłucnej żebrowej w śródpiersiową z przodu powstaj e zachyłek żebrowo-śródpiersiowy przedni, położony z tyłu mostka, zaś z tyłu zachyłek żebrowo-śródpiersiowy tylny, położony do przodu kręgosłupa. Za przybliżone granice opłucnej można uznać:

  • U góry osklepek opłucnej przylegający do szczytu płuc, wystający powyżej poziomu obojczyków

  • W linii mostkowej – 6 żebro

  • W linii środkowo-obojczykowej – 8 żebro

  • W linii pachowej – 10 żebro

  • W linii łopatkowej – 11 żebro

  • W linii przykręgosłupowej – 12 żebro.

Po stronie lewej granica dolna przebiega nieco niżej (ok. 1 cm) jak po stronie prawej.

Podobne prace

Do góry