Ocena brak

Jama nosowa

Autor /gabriela Dodano /03.01.2012

Środek twarzy między obu oczodołami zajmuje jama nosowa (ca-vitas nasi). Składa się ona z właściwej nieparzystej kostnej jamy nosowej, przedzielonej przegrodą kostną nosa (septum nasi osseum)

na część prawą i lewą, oraz z parzystych jam dodatkowych, tzw. zatok przynosowych (sinus paranasales), które otaczają właściwą jamę i obustronnie łączą się z nią. Od strony przednio--górnej w kości czołowej znajdują się zatoki czołowe (sinus fronta-les), od strony bocznej w kości sitowej — komórki sitowe (cellulae ethmoidales) i w szczękach — zatoki szczękowe (sinus maocilla-res). Wreszcie od górno-tylnej strony jamy nosowej znajdują się w kości klinowej zatoki klinowe (sinus sphenoidales). Obszerne wejście do kostnej jamy nosowej jest skierowane do przodu; ze względu na swój kształt zwężający się ku górze nazywamy je otworem gruszkowa tym (apertura piriformis). Otwór gruszkowaty jest ograniczony

od góry dolnym, wolnym brzegiem obu kości nosowych, zaś bocznie i od dołu — kośćmi szczęki. Kości nosowe (ossa nasalia), wypukłe z boku na bok i wklęsło-wypukłe w kierunku strzałkowym, tworzą grzbiet nosa. Rozpoczynają się u góry krótkim, poziomo biegnącym szwem czołowo-nosowym (sutura frontonasalis), łączącym je poniżej gładzizny z częścią nosową kości czołowej. Punkt środkowy tego szwu nazywa się nasion. Bocznie w przedłużeniu szwu czołowo-noso-wego i mniej więcej w tym samym kierunku ciągnie się szew łączący z obu stron kość czołową z wyrostkiem czołowym szczęki, a dalej ku tyłowi z kośćmi łzowymi. Wyrostek czołowy szczęki biegnie więc tu obustronnie między kością czołową i łzową, położoną bardziej bocznie i ku tyłowi od niego. Otwór gruszkowaty jest ograniczony bocznie ostrym brzegiem wcięcia nosowego szczęk, do którego przyczepiają się chrząstki nosa zewnętrznego; ku dołowi brzegi te zaginają się przyśrodkowo i do przodu tworząc kolec nosowy przedni (spina nasalis anterior). Spoglądając od przodu przez otwór gruszkowaty do jamy nosowej widzimy, że przegroda kostna nosa, dzieląca jamę nosową na część prawą i lewą, wykazuje z przodu znaczny ubytek mniej więcej trójkątnego kształtu; w stanie świeżym jest on wypełniony chrzęstną przegrodą nosa. Ze ścian bocznych jamy nosowej widoczna jest część przednia małżowiny nosowej dolnej, powyżej zaś małżowina nosowa środkowa; najmniejsza ze wszystkich trzech małżowin, małżowina nosowa górna, położona najwyżej i najbardziej do tyłu w jamie nosowej, nie jest widoczna, gdy jest oglądana od przodu.

Powierzchnię leżącą poniżej wejścia do oczodołów, a bocznie od otworu gruszkowatego tworzy w przeważającej części szczęka, a tylko w małej części — kość jarzmowa.

Podobne prace

Do góry