Ocena brak

Jałowa martwica kłykcia przy środkowego piszczeli

Autor /grubaska Dodano /18.12.2012

Jałowa martwica kłykcia przy środkowego piszczeli, choroba Blounta (ne­crosis aséptica condyli medialis tibiae). Powstaje najczęściej u dzieci, które w okresie czynnej krzywicy często i długo przebywały w pozycji siedzącej ,,po turecku" (Gruca). Szpotawość kolana jest następstwem zmian martwiczych kłykcia przyśrodkowego piszczeli. Martwica ta jest łatwa do wyleczenia w ok­resie zmian wczesnych, a bardzo trudna w okresach zaawansowanych (III, IV). Podobne zmiany mogą powstać po uszkodzeniu chrząstki wzrostowej i w cho­robach układowych.

Choroba występuje w dwóch postaciach: 1) dziecięcej, częściej obustronnej, cechującej się szpotawością kolan, do czego dołącza się rozciągnięcie więza-dła pobocznego strzałkowego oraz wyrównawcza stopa płasko-koślawa; 2) mło­dzieńczej, najczęściej jednostronnej. W obrazie rentgenowskim widoczne jest wydłużenie, obniżenie i spłaszczenie cienia kłykcia przyśrodkowego. Chrząst­ka wzrostowa strony przyśrodkowej przebiega skoś­nie ku dołowi, jest zwężona, o nieregularnych zary sach.

Poprawną oś kończyny można uzyskać tylko drogą operacyjną.

Po zabiegach korekcyjnych wykonywanych u ma­łych dzieci należy przewidzieć możliwość nawrotu zniekształcenia.

Podobne prace

Do góry