Ocena brak

Jałowa martwica głowy kości udowej u dzieci

Autor /grubaska Dodano /18.12.2012

Jałowa martwica głowy kości udowej u dzieci (necrosis aséptica capitis le-moris, Legg-Calvé-Perthes, osteochondritis coxae juvenilis, coxa plana). Wśród wszystkich martwic to umiejscowienie może prowadzić do największego upo­śledzenia ruchowego. Etiopatogeneza martwicy jądra kostnego głowy kości udowej jest związana według Grucy z nadmiernym przodoskręceniem kości udowej, które — jeśli do 4 roku życia nie nastąpi samowyleczenie — zwięk­sza się po tym okresie, gdyż dno panewki pozbawione nacisku rozwiniętej głowy kości udowej spycha ją na przednią krawędź panewki. Ustawienie koń­czyny w rotacji i opór krawędzi panewki prowadzą do częściowego zniszcze­nia głowy i jej martwicy.

W okresie, gdy ukrwienie jądra kostnienia uzależnione jest wyłącznie od naczyń nasadowych, każdy czynnik zaburzający ten system krążenia może stać się przyczyną martwicy. Miejscem najbardziej predysponującym do uszkodzeń jest przejście naczyń przez kaletkę chrzestną głowy.

Martwica występuje najczęściej między 4 a 8 rokiem życia, około 4 do 5 ra­zy częściej u chłopców, przeważnie jednostronnie. Pierwszymi objawami mogą być utykanie i bóle stawu' kolanowego, rzadziej biodrowego. W czasie bada­nia stwierdza się ograniczenie odwodzenia, wyprostu i rotacji wewnętrznej. U nie leczonych dołączyć się może przykurcz w przywiedzeniu, zgięciu i ro­tacji zewnętrznej. Objawy kliniczne znacznie wyprzedzają zmiany radiolo­giczne.

Podobne prace

Do góry