Ocena brak

JAKUBOWSKI AUGUST ANTONI

Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012

JAKUBOWSKI AUGUST ANTONI, ur. ok. 1815 na Podolu zm. 25 IV 1837 w Northampton, syn naturalny A. Malczewskiego, poeta. Aresztowany 1833 w Galicji przez władze austr., więziony w Brnie i Trieście, został z grupą 235 Polaków wywieziony 22 XI do Stanów Zjednoczonych; uczył języka franc. w Stockbridge pod Albany, a po powrocie z Meksyku, gdzie odwiedzał stryja, zamieszkał w Northampton (stan Massachusetts); zmarł śmiercią samobójczą. Ogłosił tomik The Remembrances of a Polish Exile (1835, 2 wyd.), zawierający m. in. szkic o literaturze pol. ze skromnym wyborem wierszy romant. we własnym przekładzie. Tomik ten jest pierwszą „antologią" poezji pol. w Ameryce. W rkpsie pozostał zbiorek ok. 50 wierszy powst. w kraju, w więzieniu, podczas podróży morskiej i w Ameryce, przeważnie lirycznych, nastrojem skrajnego pesymizmu odbijających tragiczne przeżycia poety; poszerzył niebogatą tematykę marynistyczną w romant. poezji lud. (np. Tułacz) i wprowadził do niej motywy indiańskie (Indianin, Indianka). Na zapomnianą postać J. zwrócili uwagę 1930 S. Pigoń i J. Krzyżanowski.

Poezje, oprac, i wstęp J. Maślanka, Kr. 1973. E. ŻUK „The Remembrances of a Polish Exile" A.A.J., „Ruch Lit." 1979 z.5.

Julian Maślanka

Podobne prace

Do góry