Ocena brak

Jakość dostaw

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.05.2011

Charakterystyka

Zapewnienie pożądanej jakości nabywanych towarów wymaga wykorzystania odpowiednich narzędzi i metod obejmujących między innymi: ocenę jakości oraz jakości, techniczne warunki zakupów, w przypadku nieciągłości potrzeb|zapotrzebowanie na dostawy, i instrukcje|procedury przyjęcia towarów, wyboru dostawców|klasyfikacje dostawców oraz system kontroli (D. Lock, 2002, s. 373).


Przedsiębiorca nie może pozwolić sobie na ryzyko użycia surowców niedostatecznej jakości, gdyż przekłada się to na jakość oferowanych wyrobów, a co za tym idzie na wielkość sprzedaży. Przedsiębiorca musi zatem uzyskać dostateczny poziom pewności, że surowce, które nabywa spełnią jego oczekiwania odnośnie jakości. Dokonuje się tego za pomocą

formalnej i przekrojowej oceny systemów zarządzania jakością, które stosuje dostawca. Działanie to ma na celu sprawdzenie i udokumentowanie czy dostawca spełnia deklarowane standardy jakościowe oraz czy są one zgodne z wymaganiami nabywcy (D. Lock, 2002, s. 374).


W odróżnieniu od oceny jakości, audyt jest gruntownym badaniem określonej części [[system zarządzania jakością|systemu

zarządzania jakością]] dostawcy. Warunki techniczne zakupów ograniczają się do ustalenia wymagań nabywcy odnośnie towarów, które chce zakupić. Od charakteru nabywanych towarów zależy treść oraz zakres tych warunków. Mogą one zawierać normy techniczne oraz dokumenty określające konstrukcję wyrobów, przepisy prawne dotyczące wyrobu, parametry działania itp. (D. Lock 2002, s. 373).


Gdy nabywca zdecydowany jest wybrać dostawcę zdolnego spełnić warunki techniczne dochodzi do zamówienia towaru.


Po dostarczeniu towaru przez dostawcę należy sprawdzić czy odpowiada on wymaganiom technicznym. W tym celu stosuje się zróżnicowane zakresy sprawdzania poszczególnych partii towaru. Zakres zależy między innymi od znajomości

dostawcy, doświadczeń z przeszłości oraz znaczenia wady (w przypadku jej wystąpienia) dostarczonych elementów w działaniu gotowego wyrobu (A. Hamrol 2005, s. 369)


Kolejnym krokiem w celu poprawy jakości dostaw jest oceny dostawców|klasyfikacja dostawców. Klasyfikacja ta jest ważną częścią całokształtu stosunków między odbiorcą a dostawcami. Stosunki z dostawcą wymagają zwiększonej uwagi w przypadku, gdy dostawy: mają charakter sporadyczny, ze względu na charakterystykę towaru trudno znaleźć innego dostawcę lub

w przypadku wady w znaczącym stopniu wpływającej na jakość końcowego produktu. W sytuacji zawiązania się wiarygodnych stosunków z dostawcą, czynności kontrolne można zminimalizować ograniczając się do potwierdzania danych dostawcy z własnymi wynikami kontroli (D. Lock 2002, s. 378).


Gdy współdziałania dostawcy i odbiorcy nie można określić jako wiarygodne lub jakość dostarczanego towaru ma duży wpływ na produkt finalny, dostawy należy kontrolować w stopniu uzależnionym od wysokości oszacowanego ryzyka (D. Lock 2002, s. 380).


Autor: Mariusz Jędrzejczyk
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry