Ocena brak

Jakiego rodzaju ćwiczenia prowadzi się w zakresie percepcji i pamięci wzrokowej?

Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013

Ćwiczenia percepcji i pamięci wzrokowej można realizować poprzez wykorzystanie zarówno materiału konkretnego (obrazkowego, geometrycznego), jak i abstrakcyjnego (literowego, cyfrowego). Są to następujące rodzaje ćwiczeń:

1.    Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej.

2.    Ćwiczenia w różnicowaniu bodźców wzrokowych.

3.    Ćwiczenia pamięci wzrokowej.

4.    Ćwiczenia pamięci wzrokowo-sluchowej.

5.    Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej.

6.    Ćwiczenia orientacji wzrokowo-przestrzennej.

A oto przykłady ćwiczeń percepcji i pamięci wzrokowej oparte na materiale konkretnym i abstrakcyjnym:

składanie obrazka z części (różnego rodzaju puzzle),

-    układanie tangramów (zob. Kolasińska 1999),

-    układanie klocków,

-    układanki geometryczne.

-    odtwarzanie wzorów geometrycznych z pamięci,

-    liczenie elementów nałożonych na siebie.

-    znajdowanie na obrazku ukrytego elementu lub wzoru,

-    wskazywanie różnic między obrazkami,

-    wyszukiwanie na rysunku dwu identycznych elementów,

-    zliczanie na obrazku elementów tego samego rodzaju,

-    grupowanie figur należących do tej samej kategorii lub posiadających wspólną cechę,

śledzenie biegu linii łączącej figury (powtarzanie ćwiczenia w szybszym tempie),

-    cięcie figur w wyobraźni,

-    obracanie figur w wyobraźni,

analizowanie ułożenia bierek na rysunku - ustalanie kolejności zdejmowania bierek,

-    analizowanie rysunków, na których przedstawione są bryły w ujęciu perspektywicznym liczenie klocków wchodzących w skład danej bryły,

-    wskazywanie elementów, z których ułożony jest dany wzór,

wyszukiwanie na tablicach liczbowych liczb następujących po sobie w kolejności,

zapamiętywanie układu cyfrowego i, po krótkiej ekspozycji, odtworzenie go z pamięci,

śledzenie połączeń liczb z literami (powtarzanie ćwiczenia w szybszym tempie),

określanie na rysunku zakresu liczb i zapamiętywanie (zapisywanie) liczb brakujących,

-    odgadywanie wyrazu pr/ez skreślenie zbędnych iiler,

układanie z podanego wyrazu jak największej liczby innych wyrazów.

Wykonywanie ćwiczeń tego typu dobrze jesl ograniczyć czasowo do kilku minut, co zapobiega monotonii, a jednocześnie zwiększa stopień koncentracji uwagi.

Podobne prace

Do góry