Ocena brak

Jakie zastosowanie mają siłowniki hydrauliczne i rotacyjne silniki hydrauliczne?

Autor /Lutek Dodano /31.01.2012

Siłownik hydrauliczny składa się w zasadzie z cy­lindra oraz tłoka. Wykorzystywany jest tam, gdzie mechanizmy mają wykonywać ruch posuwisto-zwrotny, np. w podnośnikach. Tam gdzie potrzeb­ny jest ruch obrotowy, wykorzystuje się rotacyjne silniki hydrauliczne, zwane także silnikami wod­nymi. Zamieniają one ciśnienie cieczy na ruch obrotowy. Istnieją dwa główne typy takich silników. W silniku zębatym ciecz jest wtłaczana pomiędzy parę zazębianych kół zębatych, powodu­jąc tym samym ich obrót. W silniku łopatkowym wzdłuż wałka wirnika zamocowane są odpowied­nio wyprofilowane łopatki. Przepływająca pod ciśnieniem ciecz, oddziaływując na łopatki, powo­duje obrót wirnika.

Podobne prace

Do góry