Ocena brak

JAKIE WYRÓŻNIA SIĘ METODY BADAŃ W SOCJOLOGII PRACY? SCHARAKTERYZOWAĆ OBSERWACJE JAKO METODĘ BADAŃ

Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011

WYROZNIAMY METODY:

I. OBSERWACJE

II. WYWIAD

III. ANKIETE

IV. POMIAR SOCJOMETRYCZNY

V. TESTY

VI. MIESZANE I POSREDNIE

OBSERWACJA - zalicza się pozornie do metod powszechnie stosowanych , ponieważ większość z nas uważa, ze ma określoną wiedze o zakładzie pracy zdobyta w rezultacie codziennych obserwacji funkcjonowania rozmaitych firm. Z naukowego punktu widzenia, obserw. Takie są jednak tylko postrzeganiem, które odróżniają się od obserwacji jako metody badawczej. Postrzeganie polega bowiem na uchwyceniu zmysłami faktów jakby niechcący. Receptory człowieka działają bez względu na jego wole, a nawet wbrew woli, chłonąc wiele implulsow pochodzących z otaczającej rzeczywistości. Postrzeganie staje się obserwacja dopiero wtedy , gdy wpatrujemy się ,aby dać odpowiedz na z góry postawione pytanie.

OBSERWACJA JEST POSTRZEGANIEM CELOWYM, UKIERUNKOWANYM I ZAMIERZONYM ORAZ SYSTEMATYCZNIE PROWADZONYM.- w rezultacie jest to metoda bardzo żmudna, czaso - i pracochłonna.

Podobne prace

Do góry