Ocena brak

Jakie warunki musi spełniać wyjaśnianie naukowe?

Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011

P. Sztompka ( w tej kolejności)

1. Warunek prawomocności – związek logicznego wynikania między częściami konstrukcji wyjaśniającej.

2. Warunek sprawdzalności empirycznej – możliwość weryfikacji doświadczalnej

3. Warunek prawdziwości – wystarczające uzasadnienie twierdzeń – potwierdzenie w wyniku weryfikacji.

4. Warunek zupełności pragmatycznej – żadne z twierdzę zawartych w odp. nie powinno być przedmiotem dalszego pytania: dlaczego?

5. Warunek spójności semantycznej – ograniczony zbiór j jednoznaczność stosowanych pojęć. (Precyzyjność języka, używanie terminów będących w obiegu, język ascetyczny).

6. Warunek unifikacji (korespondencji) – powiązanie danej teorii z innymi teoriami.

Ad. 1 – 3 . Pytanie: Skąd się biorą dzieci?

Odp.: Przynosi je bocian.

Odp. spełnia warunek 1 i 2, ale nie 3.

Ad. 4. Jeśli w odp. zastosujemy konstrukcję nie znaną dla pytającego to wówczas pojawi się pyt.: dlaczego?

Ad. 6. Interdyscyplinarność. Nauki coraz bardziej się dzielą, ukierunkowują. Jeden bada motylki, jeden robaczki i nie mają o czym rozmawiać .

Jakie warunki musi spełniać wyjaśnienie naukowe?

  • Prawomocność

  • Prawdziwość

  • Unifikacji

  • Spójności semantycznej

  • Sprawdzalności empirycznej

  • Zupełności pragmatycznej

Podobne prace

Do góry