Ocena brak

Jakie to są terminy zawite (prekluzyjne)?

Autor /Leonard Dodano /02.12.2011

Przedawnienie nie reguluje bezczynności uprawnionego. Wiele z nich ma na względzie innego rodzaju uprawnienia niż roszczenia majątkowe lub przewiduje bardziej rygorystyczne od przedawnienia skutki prawne, polegające na zgaśnięciu samego prawa lub roszczenia. W odróżnieniu od przedawnienia terminy zawite, ustanowione zostały przede wszystkim, dla realizacji celów o doniosłości ogólno społecznej, lub dla silnej ochrony dłużników. Z tego względu charakteryzuje je znaczny rygoryzm prawny.

TYPY TERMINÓW ZAWITYCH:

= terminy do dochodzenia prawa przed organem państwowym – tj terminy dochodzenia roszczeń, praw stanu cywilnego, terminy do wytoczenia powództw o ukształtowaniu lub ustaniu praw majątkowych

= terminy do dokonywania czynności poza sądowych takich jak: terminy do wykonywania praw kształtujących o charakterze majątkowym lub niemajątkowym, terminy do wykonywania zawiadomień i terminy do dochodzenia praw członkowskich

= terminy wygaśnięcia praw podmiotowych

Dla terminów zawitych lub poszczególnych ich typów brak jest jakichkolwiek przepisów ogólnych, nie wątpliwe jest, że instytucja ta znajduje zastosowanie jedynie w sytuacjach wyrażonych w przepisach szczególnych przewidzianych przy czym każdy z tych przepisów określa długość i początek biegu terminu zawitego.

RÓŻNICE:

Z punktu widzenia skutków prawnych, porównywanych instytucji, to upływ terminu przedawnienia powoduje niezaskarżalność roszczenia a upływ terminu zawitego prowadzi do wygaśnięcia objętego przez ludzi uprawnień. Fakt upływu terminu przedawnienia, uwzględnia się na wniosek, a upływ terminu zawitego bez urzędu. Sposób obliczania w przypadku przedawnienia zachodzi możliwość zawieszenia lub przerwania biegu, zaś termin zawity upływa w sposób bezwzględny. Terminy zawite są na ogół bardzo krótkie, mają one z tych samych przyczyn co terminy przedawnienia charakter norm bezwzględnie wiążących.

Podobne prace

Do góry