Ocena brak

Jakie to formy odlewnicze całkowicie zamknięte?

Autor /Lutek Dodano /31.01.2012

Znacznie częściej odlew musi zostać wykonany w formie, której puste wnętrze jest całkowicie oto­czone ściankami. Aby taką formę wykonać, ubija się piasek wokół całego wzorca, a uzyskaną formę rozcina się tak, by można było wzorzec wyciągnąć. Uzyskuje się w ten sposób formę odlewniczą skła­dającą się z dwóch części, które należy następnie ponownie połączyć. W ściance formy należy wyko­nać otwór wiodący do jej wnętrza, którym nale­wany będzie metal. Należy wykonać również inne otwory, służące do odprowadzania powietrza pod­czas wypełniania formy.
Po zastygnięciu metalu należy wyjąć odlew z formy. Nadmiar metalu, wypełniający szczeliny pomiędzy częściami formy oraz otwór do na­lewania, jest usuwany mechanicznie. Odlewanie w formach piaskowych nie jest metodą precyzyjną. Powierzchnia odlewu jest bardzo chropowata ze względu na ziarnistość ścian piaskowej formy. Jed­nak stosując drobniejszy piasek, można uzyskać powierzchnię gładszą. Stosowanie form piasko­wych jest opłacalne, gdy trzeba wykonać niewiel­ką partię odlewów. Proces ten jest zbyt powolny i mało wydajny (konieczność wykonywania za każ­dym razem nowej formy), by opłacało się go stoso­wać w produkcji wielkoseryjnej.

Podobne prace

Do góry