Ocena brak

Jakie testy stosuje się do oceny czytania?

Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013

Jednym z przykładowych narzędzi diagnostycznych w tym zakresie jest test K. Lausza, klóry ze względu na łatwość prowadzenia badania posiada szerokie zastosowanie w ocenie techniki czytania głośnego. Jest on testem indywidualnym, jednominutowym uczeń czyta głośno, przez jedną minutę, w obecności wyłącznic nauczyciela. Test przeznaczony jest dla uczniów klas 1 VII (Górniewicz 1998).

Innym narzędziem, badającym stopień rozumienia przeczytanych treści, jest test czytania z lukami. Dziecko czyta najpierw pełny tekst, a następnie otrzymuje taki sam tekst z brakującymi wyrazami (lukami), które ma uzupełnić, bez możliwości porównania treści ze wzorem. Sprawdza się w ten sposób, czy po jednokrotnym przeczytaniu tekstu dziecko zrozumiało go całkowicie, częściowo czy też potrzebuje ono dodatkowych powtórzeń czytania. Wybór sposobu czytania (ciche lub głośne) pozostawia się badanemu. Czytanie ciche umożliwia zbadanie dodatkowo szybkości czytania, a głośne - techniki czytania.

Stosuje się także testy mierzące szybkość cichego czytania ze zrozumieniem. Badany po jednokrotnym przeczytaniu tekstu odpowiada na pytania dotyczące treści, bez możliwości zaglądania da tekstu. Diagnosta mierzy czas czytania i na jego podstawie dokonuje obliczenia szybkości czytania (Jamruszkicwicz 2002).

Poziom umiejętności czytania można ustalić przy pomocy serii testów czytania dla klas I-III autorstwa I. Straburzyńskiej i I. Śliwińskiej (1983), Są to wy-standaryzowanc testy badające rozpoznawanie liter, czytanie wyrazów niepowiązanych ze sobą, czytanie całego tekstu i jego rozumienie. Diagnozuje się na ich podstawie tempo, technikę i poprawność czytania.

Podobne prace

Do góry