Ocena brak

Jakie techniki stosuje się w terapii logopedycznej?

Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013

Technika oznacza sposób i biegłość wykonywania jakiejś pracy w określonej dziedzinie; to inaczej metoda szczegółowa.

W obrębie ogólnych metod wyróżnia się szereg technik (metod szczegółowych), które można przyporządkować którejś z pięciu wyżej wymienionych grup.

•    Do szczegółowych metod logopedycznych zalicza się:

ćwiczenia logopedyczne: oddechowe, fonacyjnc, artykulacyjne, usprawniające motorykę i kinestezję narządów mowy, słuchu fonematycznego, auto-kontrołi słuchowej;

pokaz i wyjaśnianie ułożenia narządów artykulacyjnych;

-    uczulanie miejsc artykulacji;

-    mechaniczne układanie narządów artykulacyjnych za pomocą sond, szpa-tułck;

-    odczytywanie mowy z ruchów ust;

wykorzystywanie pewnych nieartykułowanych dźwięków lub czynności fizjologicznych organizmu do tworzenia nowych głosek (np, wibracje warg, dmuchanie, chuchanie itp.);

kontrolę wzrokową;

kontrolę dotykową i czucia skórnego dłoni;

-    fonogesty; język migowy;

-    metodę cienia;

mówieniu wydłużone (metoda sztucznego echa); metodę maskowania.

•    Do metod lingwistycznych zaliczamy:

metodę substytucyjną Seemana wraz z jej różnymi modyfikacjami, metodę wyszukiwania slow kluczowych i rozpoczynania od nich terapii: ćwiczenia dykcyjne.

•    W skład metod pedagogicznych wchodzą: metoda dobrego startu;

gesty umowne; ćwiczenia rylmizujące;

-    mówienie rytmiczne; ćwiczenia słuchu muzycznego;

metoda ośrodków pracy (ośrodków zainteresowań).

•    Do psychologicznych metod szczegółowych zalicza się: techniki relaksacyjne;

psychodramę;

-    hipnoterapię; psychoterapię treningową.

•    Metody medyczne to:

-    farmakoterapia;

-    fizykoterapia; laseroterapia:

-    akupunktura; akupresura;

metoda wokalislyczna Mitrinowicz;

różne zabiegi medyczne (chirurgiczne, ortodontyczne, audiologiczne, foniatryczne).

Metodyka ogólna wyznacza określone reguły i sposoby postępowania logopedycznego, co nadaje im charakter uniwersalny. Oznacza to, że mają one zastosowanie w diagnozowaniu i terapii wszystkich zaburzeń mowy. Można jedynie w zależności od indywidualnych, konkretnych potrzeb dokonywać ich modyfikacji. Szczegółowe informacje na temat podanych metod można znaleźć w załączonej literaturze przedmiotu.

Podobne prace

Do góry