Ocena brak

JAKIE SPRAWY REGULUJE PRAWO RZECZOWE ORAZ CO PRAWO CYWILNE NAZYWA RZECZĄ. PODZIAŁ RZECZY

Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011

Prawa rzeczowe charakteryzują się dwiema cechami. Po pierwsze należą one do grupy praw podmiotowych bezwzględnych w odróżnieniu od praw wynikających z zobowiązań, które mają charakter względny. Prawa rzeczowe służą przeciwko wszystkim.

Po drugie prawa rzeczowe dotyczą rzeczy są przedmiotami odnoszącymi się do określonej rzeczy ruchomej lub nieruchomej.

Rzeczami w rozumieniu prawa cywilnego są przedmioty materialne na tyle wyodrębnione, że w obrocie mogą być traktowane jako dobra samoistne.

Podział rzeczy:

  • podstawowym podziałem rzeczy jest podział na rzeczy nieruchome (nieruchomości) i ruchome (ruchomości)

  • rzeczy dzielą się także na podzielne i nie podzielne

  • rzeczy dzielą się także na indywidualne oznaczone i gatunkowo oznaczone

  • istotne znaczenie gospodarcze ma podział na rzeczy znajdujące się w obrocie i rzeczy wyjęte z obrotu

  • w obrębie sektora socjalistycznego występuje podział na środki trwałe i obrotowe

  • wreszcie występuje podział na rzeczy zużywalne i nie zużywalne.

Podobne prace

Do góry