Ocena brak

Jakie są uregulowania prawne, dotyczące emisji szkodliwych substancji do atmosfery?

Autor /Romka Dodano /31.01.2012

W 1986 roku państwa Wspólnoty Europejskiej (obecnie Unii Europejskiej) podpisały postano­wienie, które uzupełniło Konwencję Genewską. Zakładało ono między innymi zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, przede wszystkim tlenków siarki i azotu. W czerwcu 1992 roku uczestnicy Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro wezwali wszystkie kraje do redukcji emisji tzw. gazów szklarniowych od­powiedzialnych za niekorzystne zmiany klimatycz­ne. Miałoby to uchronić Ziemię przed globalnym ociepleniem spowodowanym stężeniem w atmos­ferze tych samych zanieczyszczeń, które wywołu­ją kwaśne deszcze.
Wiele państw europejskich podejmuje zdecy­dowane działania by zmniejszyć emisję gazów szklarniowych Unia Europejska zamierza do roku 2000 zredukować ich emisję ol5% w stosunku do 1990 r. Niestety, w USA - największym trucicie­lu świata - proces ten postępuje bardzo powoli.
Podczas konferencji na temat zmian klimatu, która odbyła się w grudniu 1997 roku w Kyoto, próbowano nałożyć prawne ograniczenia na ilość emitowanych zanieczyszczeń do atmosfery. Stany Zjednoczone, usiłowały uniknąć zobowiązania się do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych. W tym celu zaproponowały, że w przypadku gdy­by jakieś państwo rozwijające się emitowało mniej zanieczyszczeń niż limit wyznaczony na konfe­rencji, mogłoby sprzedać prawo do emisji tej róż­nicy jakiemuś innemu państwu. Propozycja ta spo­tkała się oczywiście z ostrym protestem ekologów, dążących do redukcji emisji zanieczyszczeń przez wszystkie państwa świata.

Podobne prace

Do góry