Ocena brak

Jakie są uniwersalne zasady postępowania przy stawianiu diagnozy logopedycznej?

Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013

1.    Niezbędne jest nawiązanie kontaktu z pacjentem, zagwarantowanie mu poczucia bezpieczeństwa (pacjenl nie może być zawstydzany, ani odczuwać, że jest oceniany, krytykowany; musi mieć pozytywny stosunek do badającego, wyczuwać jego akceptację).

2.    Badanie nic może być męczące, wyczerpujące pacjenta. Czas badania należy dostosować do jego indywidualnych możliwości, kondycji psychofizycznej itp W razie potrzeby badanie należy rozłożyć w czasie, bądź powtórzyć.

3.    Dobór melod i narzędzi diagnostycznych zależy od rodzaju zaburzenia, jego głębokości, nasilenia objawów, wieku pacjenta i jego możliwości psychofizycznych.

4.    Każde badanie logopedyczne a nic tylko takie, klórc budzi wątpliwości co do trafności postawionej diagnozy - powinno być uzupełnione danymi z badań specjalistycznych

Podobne prace

Do góry