Ocena brak

Jakie są typy Galaktyk?

Autor /Szaran Dodano /31.01.2012

1. Gigantyczna galak­tyka eliptyczna M87. Galaktyki te nie za­wierają widocznych ilości gazu ani pyłu.

2. Galaktyka spiralna M104 Sombrero" o dużym jądrze, w którym prawie nie ma pyłu ani gazu.

3. Galaktyka spiralna o regularnym kształ­cie, bardzo podobna do naszej Galaktyki i budową i składem.

4. Osobliwa galaktyk spiralna - przykład deformacji na skutek oddziaływania sił grawitacyjnych.

5. Galaktyka spiralna o luźno rozwiniętych ramionach i niewielkim jądrze.

6. Galaktyka spiralna a ciasno zwinięte ramiona tej galaktyki, świadczą, jak się wydaje, o jej szybkiej rotacji.

7. Galaktyka „Wir" i z widoczną małą towarzyszką, z którą łączy ją smuga materii.

8. Galaktyka spiralna z poprzeczką, o wy­dłużonym jądrze i ra­mionach wybiegają­cych z jego końców.

Podobne prace

Do góry