Ocena brak

Jakie są sposoby pozyskiwania oleju z owoców i nasion?

Autor /mela Dodano /31.01.2012

Istnieje kilka sposobów pozyskiwania oleju z owo­ców i nasion. Najskuteczniejszą metodą jest wy­płukiwanie za pomocą chemicznych rozpusz­czalników. Wypłukane części roślin są odcedzane, a rozpuszczalnik wyparowuje. W ten sposób pozo­staje czysty olej. Jako rozpuszczalników używa się różnych substancji, najczęściej pochodnych ropy naftowej, na przykład eteru naftowego.
Olej można również uzyskać poprzez wyciska­nie. Pod olbrzymim ciśnieniem cały olej z surow­ca roślinnego wycieka. Powstają przy tym znacz­ne ilości ciepła, które sprawiają, że zmienia się kolor oleju. Wytłaczanie pod mniejszym ciśnie­niem nie powoduje zmiany koloru, jednak przy użyciu tej metody nie udaje się wycisnąć całego oleju zawartego w roślinach, dlatego to, co pozo­staje, zalewa się jeszcze rozpuszczalnikiem.
Wielkość ciśnienia odgrywa czasami niezwy­kle ważną rolę. Tak jest w przypadku oleju rycy­nowego, który uzyskuje się z nasion rącznika. Nasiona te zawierają silną truciznę, jednak jeśli olej wyciska się z nich pod wpływem niskiego ciśnienia, substancje trujące pozostają w wytłokach. Techniczny olej rycynowy, w którym obecność trucizny jest dopuszczalna, używany min. do pro­dukcji smarów i garbowania skór, można wytła­czać pod wysokim ciśnieniem.

Do góry