Ocena brak

Jakie są rodzaje usług?

Autor /road Dodano /31.01.2012

Usługi dzieli się na dwa podstawowe rodzaje: pod­stawowe i zaawansowane. Podstawowe usługi są dostępne we wszystkich krajach, zarówno tych roz­winiętych, jak i rozwijających się. Wśród usług podstawowych znajdują się handel, transport i inne.
Sklepy, linie autobusowe i kolejowe zlokali­zowane są zwykle w pobliżu ludzkich skupisk. Pod­stawową różnicą między krajami rozwiniętymi, a krajami rozwijającymi się, jest to, że w krajach bogatszych usługi te są lepiej zorganizowane. Na przykład zakupy w Kanadzie robi się w supermar­ketach, a w Pakistanie na targowisku. Pamiętać jednak należy, że duży supermarket i targowisko gdzieś daleko w Azji spełniają tę samą funkcję.
Usługi zaawansowane to między innymi cały rynek ubezpieczeń, międzynarodowych usług ban­kowych, giełda, szkolnictwo wyższe i administra­cja państwowa. Usługi tego typu nie skupiają się na codziennych, bytowych potrzebach przeciętnego człowieka. W tej sferze skala przedsięwzięć jest zwykłe ogromna, & personel jest bardzo wysoko kwalifikowany. Centra usługowe świadczące usłu­gi zaawansowane me muszą być zlokalizowane w pobliżu każdego skupiska ludzkiego. Zwykle koncentrują się one w wielkich miastach, tam gdzie są wielkie przedsiębiorstwa, bogaci ludzie i centra informacyjne. Właściciele takich właśnie wielkich firm usługowych w miastach łatwo mogą znaleźć wykwalifikowany personel do swoich biur. Dopie­ro z takich ośrodków przedstawiciele wielkich firm ruszają „w teren", umożliwiając dostęp do usług świadczonych prze: ich macierzyste firmy wszyst­kim zainteresowanym mieszkańcom danego kraju, Pracowników tych firm nazywa się w Stanach Zjednoczonych „białymi kołnierzykami". „Błękitne kołnierzyki" to z kolei ludzie wykonujący pracę fizyczną. Najwięcej "błękitnych kołnierzyków" zna­leźć można wprawdzie w zakładach przemysłowych, jednak również w sferze usług stanowią oni dość liczną grupę. Pracownicy fizyczni niezbędni są w transporcie, energetyce, wodociągach czy w agendach lokalnych władz zajmujących się bu­dowaniem i utrzymywaniem właściwego stanu dróg publicznych. Do grupy „niebieskich kołnie­rzyków" zaliczyć tez należy drobnych rzemieślni­ków . takich jak mechanicy samochodowi, hy­draulicy, czy szewcy,

Podobne prace

Do góry