Ocena brak

Jakie są regulacje prawne w sprawie ochrony mórz i oceanów?

Autor /Romka Dodano /31.01.2012

Podjęto wprawdzie próby ustanowienia takich praw, które pozwoliłyby na utrzymanie oceanów w nienaruszonym stanie, jednak prawa te niezwy­kle trudno jest wyegzekwować. Na przykład w 1983 roku 27 państw podpisało konwencję, której celem była ochrona wód Morza Karaibskiego. Inne kroki prawne przedsięwzięte w celu ochrony oceanów to konwencja ONZ w sprawie ochrony szelfu kontynentalnego 1958 oraz Konwencja Morska ONZ z 1982 roku.
Morskie rezerwaty przyrody są dobrym, ale nie wystarczająco skutecznym sposobem na ochronę morskiego środowiska naturalnego. Rezerwaty takie powstały w Nowej Zelandii już w latach sześćdziesiątych, wkrótce też u wybrzeży Ameryki Północnej i Europy. Międzynarodowa Unia Ochro­ny Przyrody i Jej Zasobów ustaliła na przykład, że liczący 2220 km.2 zbudowany z raf koralowych atol Taka Bone w Indonezji będzie obszarem obję­tym szczególną ochroną. Jednak, chociaż podjęto już pierwsze kroki zmierzające do ochrony wód oceanów, wciąż ogromna większość zamieszkują­cych oceany organizmów narażona jest na szko­dliwe działanie substancji trujących.

Podobne prace

Do góry