Ocena brak

Jakie są rasy bydła domowego?

Autor /Timur Dodano /31.01.2012

Poszczególne rasy bydła domowego hoduje się dla mleka lub mięsa. Istnieją też rasy o użytkowa­niu ogólnym mleczno-mięsnym.
Do najbardziej znanych ras mlecznych należą duże i ciężkie krowy rasy
holstein-friesian popu­larnie zwane holenderkami. Jak sama nazwa wska­zuje, pochodzą one z Holandii. Znane są z tego, że dają więcej mleka niż pozostałe rasy krów. Za­zwyczaj czarno-białe, zdarzają się również osobniki czerwono-białe. Szkocka krowa ayrshire, biała z brązowymi łatami, daje mleko bogatsze w skład­niki odżywcze, nadające się zwłaszcza do produk­cji serów. Wyhodowana w Szkocji przyjęła się zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, Ameryce Północ­nej, Australii i Nowej Zelandii. Krowy z Wysp Norrnandzkich - Guernsey i Jersey (popularne dżerseje) cenione są ze względu na wyjątkowo gęstą śmietankę zbierającą się na ich mleku.
Rasy mięsne.
Rasą popularną w Ameryce Północnej, Argentynie, Australii i Nowej Zelandii jest hodowany pierwot­nie w Anglii hereford. Krowy te mają czerwone tułowia i białe pyski, są łatwe w hodowli, a najlep­sze warunki rozwoju znajdują na stepach. Niemal całkowicie czarne szkockie krowy aberdeen angus słyną z wysokiej jakości wołowiny. Chętnie hodo­wane są w Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie i Argentynie. Rasa ta szybko dojrzewa, niekiedy używana jest do krzy­żowania z bydłem mlecznym. W Polsce hodowa­ne są jedynie pojedyncze okazy buhajów. Masywne i białe szarole (charlois) pochodzą z Francji z oko­lic Nevers. Cechą charakterystyczną tej rasy jest szybkie dorastanie cieląt. Używane często do krzy­żowania z krowami innych ras w celu otrzymania szybko dojrzewających ras krów mięsnych. Szare lub czame brahmany radzą sobie dobrze w gorącym i wilgotnym klimacie. Pochodzą z Indii, a obecnie hoduje sieje w Ameryce Północnej i Południowej, Australii i Europie. Inne rasy mięsne to wytrzymały i odporny devon, afrikander, bonsmara i drakens-berger z Południowej Afryki, australijski murray grey oraz kerry i dexter z Irlandii.
Rasą chętnie hodowaną w Europie jest bydło si­mentalskie - krowa szwajcarska, która dostarcza mięsa i mleka jest również zwierzęciem pociągowym. Krowy tej rasy mogą być czerwone, czer­wono-białe lub białe. W Polsce hodowane są głów­nie na południowym wschodzie, wykorzystywane do uszlachetniania bydła miejscowego. Najpopu­larniejsze w Polsce są krowy nizinne, czarno-białe o użytkowości mięsno-mlecznej.

Podobne prace

Do góry