Ocena brak

Jakie są podstawowe relacje między racjonalnością mikro, makro i globalną

Autor /Kiejstut Dodano /15.02.2012

 

Koordynacja działalności gospodarczej w skali globalnej wymaga prognozowania kierunków rozwoju gospodarczego świata oraz kształtowania się jego ograniczeń. Podstaw koncepcyjno-metodologicznych dla takiego programowania dostarcza tzw. modelowanie globalne.

Charakteryzuje się ono koncentracją na procesach interdyscyplinarnych zachodzących w skali globalnej, selekcją problematyki i zmiennych zmierzających do wyeksponowania idei przetrwania człowieka - istoty biologicznej i cywilizacyjnej - jako celu nadrzędnego działalności gospodarczej.

Ponadto modelowanie globalne cechuje internalizacja efektów zewnętrznych w stosunku do tradycyjnego programowania makroekonomicznego(technicznych, demograficznych, ekologicznych) oraz specyficzna metoda polegająca na projektowaniu różnych możliwych wariantów przyszłości, przy różnych założeniach wyjściowych.

Podobne prace

Do góry