Ocena brak

Jakie są ogólne zasady strukturowania sesji terapeutycznej dla chorych z afazją?

Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013

Proces terapii osób z afazją musi być starannie ustrukturowany, nic lylko na poziomie realizowanego programu, lecz także na poziomie pojedynczej sesji terapeutycznej. Ogólne zasady są podobne, bez względu na metodę lub podejście realizowane w danej chwili lub na danym etapie terapii. Sesja terapeutyczna powinna mieć swój rytm i swoje rytuały (w najszerszym sensie lego słowa).

Dobór poszczególnych ćwiczeń do realizacji w ciągu danej sesji zależy od wybranych przez nas metod i podejść oraz w szerszym ujęciu od planu rehabilitacji. Jednak niezależnie od wybranego podejścia terapeutycznego należy wprowadzić, w miarę skutecznie przeprowadzić i w odpowiednim momencie zakończyć dane ćwiczenia.

Sumując należy jeszcze raz podkreślić, żc efektywna terapia chorego z afazją wymaga dobrze zaplanowanych i przeprowadzonych sesji terapeutycznych, w toku których możemy maksymalnie wykorzystać dostępny nam czas oraz wybrane przez nas metody i ćwiczenia terapeutyczne.

Podobne prace

Do góry