Ocena brak

Jakie są największe potęgi handlowe świata?

Autor /Mers Dodano /31.01.2012

Obecnie około 70% transakcji handlowych zawie­ranych jest między rozwiniętymi krajami Ameryki Północnej, Europy, Japonią i Australią. Najwięk­szymi potęgami handlowymi świata są USA, Niem­cy, Japonia, Francja, Wielka Brytania i Włochy.
Dominacja krajów wysoko uprzemysłowionych na światowym rynku wiąże się ze strukturą ich eks­portu. Eksportują one głównie towary przetwo­rzone, zaawansowane technologicznie, innymi słowy takie, które przynoszą największe zyski, pod­czas gdy kraje rozwijające się, często do niedaw­na jeszcze kolonie, eksportują głównie surowce - ropę, rudy metali i produkty rolnicze. Jednym z podstawowych problemów, z jakimi borykają się w związku z taką właśnie strukturą eksportu kraje rozwijające się, jest uzależnienie od jednego czy dwóch produktów eksportowych. Przykładem może być Ghana, której eksport jest zdominowany (ok. 60%) przez kakao. Podobna jest sytuacja Kolumbii - prawie 60-procentowy udział e w eksporcie tego kraju mają ropa naftowa i kawa. W takiej sytuacji nawet niewielki spadek cen któregoś z tych towarów na rynkach światowych może doprowadzić do katastrofy gospodarki tych kra­jów. Równie dramatyczne konsekwencje mogą mieć klęski żywiołowe.

Podobne prace

Do góry