Ocena brak

Jakie są barwy podstawowe światła?

Autor /Adam Dodano /31.01.2012

Jak pokazał Newton, białe światło można uzy­skać łącząc ze sobą kilka promieni, każdy w in­nym kolorze tęczy. Istnieje jednak prostszy spo­sób. Wystarczy połączyć trzy kolory - czerwony, zielony i niebieski - żeby otrzymać światło białe. Kolory te nazywamy barwami podstawowymi.
Inne kolory także mogą być uzyskane przez od­powiednią mieszankę barw podstawowych. Na przykład mieszanka promieni czerwonych i zielo­nych wytworzy światło barwy żółtej.
To. że światło białe jest mieszanką światła o różnych kolorach, pozwala zrozumieć, dlacze­go dane przedmioty postrzegamy jako posiadające określone barwy. (Dla ułatwienia założymy, że białe światło składa się jedynie z barw podstawo­wych - czerwonej, zielonej i niebieskiej). Przed­miot postrzegany jest jako biały, kiedy odbija wszystkie trzy składniki światła białego, czarny -kiedy nie odbija żadnego z nich. Przedmiot po­strzegany w białym świetle jako czerwony odbija głównie czerwone promienie wchodzące w skład światła białego, a pochłania zielone i niebieskie. W rezultacie widzimy go jako rzecz o kolorze czerwonym. I podobnie - niebieskie przedmioty odbijają niebieskie promienie, a pochłaniają czer­wone i zielone, natomiast zielone odbijają światło zielone, a pochłaniają niebieskie i czerwone.
Jeżeli farby o różnych barwach zostaną ze sobą zmieszane, każda z nich pochłania inne składniki światła białego, dlatego mieszanka staje się ciem­niejsza. Dlatego mieszanie kolorowych farb jest procesem przeciwnym do mieszania barwnych promieni. Używa się też innych barw podstawo­wych do otrzymywania nowych kolorów. Są to magenta, cyjan i żółty, powszechnie (i błędnie) nazywane czerwonym, niebieskim i żółtym. Jeże­li przy pomocy szkła powiększającego uważnie przyjrzeć się ilustracjom znajdującym się w tej publikacji, zauważyć można, że składają się one z malutkich punktów w tych właśnie kolorach. Kolor czarny dodany jest w celu zwiększenia in­tensywności ciemnych fragmentów, jako że mie­szanka barw podstawowych ciągle jeszcze odbija trochę światła, w efekcie czego zamiast koloru czarnego powstałby kolor ciemnobrązowy.

Podobne prace

Do góry