Ocena brak

Jakie ryby żyją w morzach i oceanach?

Autor /Zemi Dodano /31.01.2012

Niemal wszystkie ryby są drapieżnikami. Dzielą się na dwie wielkie grupy. Większą i bardziej róż­norodną stanowią ryby kostne, charakteryzujące się szkieletem zbudowanym z tkanki kostnej (ponad 20 tysięcy gatunków). Typowa ryba kostna posiada pęcherz pławny wypełniony powietrzem, dzię­ki czemu może unosić się w wodzie nawet wtedy, kiedy się nie porusza. Zakres ruchu tych ryb jest imponujący: niektóre potrafią nawet poruszać się do tyłu.
Drugą główną grupą są ryby chrzestne, które mają szkielet zbudowany z chrząstki. Do grupy tej należy około sześciuset gatunków, między innymi rekiny i płaszczki. Ryby chrzestne nie posiadają pęcherza pławnego, ale mają dość dużą wyporność, ponieważ ich wątroba wypełniona jest tłuszczem. Nie potrafią jednak pływać do tyłu i aby uchronić się od opadania na dno, muszą stale posuwać się do przodu.
Ryby występują na wszystkich głębokościach i zasiedlają niemal wszystkie nisze ekologiczne. Najprościej można je podzielić na te, które wystę­pują na małych głębokościach i na te, które za­mieszkują duże głębokości. Ciekawe jest również to, że poszczególne stadia rozwojowe danego ga­tunku można spotkać na różnych głębokościach. Pierwsze stadia rozwojowe ryb wchodzą zazwy­czaj w skład planktonu, dorosłe osobniki żyją zwy­kle znacznie głębiej.
W ciepłych wodach szerokości zwrotnikowych i równikowych spotyka się znacznie więcej gatun­ków ryb niż w szerokościach umiarkowanych i polarnych, w których poszczególne gatunki są za to liczniejsze.
Podtyp kręgowców dzieli się na dwie gromady. Większość ryb, płazy, gady i ssaki należą do żuchwowców. Istnieje jednak czterdzieści pięć gatun­ków ryb, dzielących się na śluzice i minogi, które nie mają żuchwy.

Śledzie, sardynki i sardele spotyka się w strefie pelagicznej, gdzie żerują. Makrele część czasu spę­dzają w wodach przypowierzchniowych,resztę na większych głębokościach. Wiele ryb pelagicznych żywi się organizmami żerującymi na planktonie. Należą do nich barrakudy, pelamidy i tuńczyki. Ryby te spędzają lato w wodach szerokości umiar­kowanych, a na zimę przenoszą się do ciepłych wód tropików. Niektóre gatunki ryb spędzają dzień na głębokości 300-400 metrów, a nocą przemiesz­czają się ku górze w poszukiwaniu planktonu.
Do ryb wód umiarkowanych zamieszkujących przy dnie płytkich wód szelfu kontynentalnego należą halibut, plastuga, sola i turbot. Gatunki te żywią się bezkręgowcami, takimi jak małże. Inne ryby płytkich mórz strefy umiarkowanej to dorsz, łupacz, wątłusz i witlinek.
Większość rekinów, przedstawicieli ryb chrzest­nych, zasiedla wody przypowierzchniowe, gdzie polują na inne ryby lub kałamarnice. Rekin wielo­rybi, największa ze wszystkich ryb, żywi się plank­tonem, podobnie jak rekin olbrzymi. Plankton jest źródłem pożywienia również dla kilku wielkich płaszczek m.in. manty, zwanej również diabłem morskim. Te wielkie ryby osiągają nawet siedem metrów szerokości.

Podobne prace

Do góry