Ocena brak

Jakie oświetlenie jest potrzebne do stworzenia bezpiecznych warunków pracy?

Autor /Reczek Dodano /31.01.2012

Przepisy nie precyzują jasno, jakie oświetlenie jest potrzebne do stworzenia warunków bezpiecznej i wydajnej pracy, ale właściwe natężenie i kierunek światła są w pracy niezbędne. Światło naturalne jest zawsze korzystniejsze od światła sztucznego. Ponadto w szczególnych warunkach, przy obsługi­waniu pewnych typów urządzeń, konieczne jest zainstalowanie specjalnych świateł bezpieczeń­stwa. Światło lamp jarzeniowych powinno prze­chodzić przez specjalne filtry eliminujące niebez­pieczne dla oczu drgania, które mogą powodować bóle głowy i uczucie zmęczenia. W biurach naj­korzystniejszej wpływają na wzrok lampy oświe­tlające poszczególne miejsca pracy.

Podobne prace

Do góry