Ocena brak

JAKIE OKOLICZNOŚCI SĄD BIERZE POD UWAGĘ PRZY OCENIE STOPNIA SPOŁECZNEJ SZKODLIWOŚCI CZYNU?

Autor /Sylwester Dodano /01.12.2011

Społeczna szkodliwość - materialna cecha przestępstwa, materialna bezprawność czynu. Niezbędny element przestępstwa Przy ocenie stopnia szkodliwości społecznej bierzemy pod uwagę następujące przesłanki przedmiotowo - podmiotowe:

  • rodzaj i charakter naruszonego dobra

  • rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody

  • sposób i okoliczności popełnienia czynu

  • wagę naruszanych przez sprawcę obowiązków

  • postać zamiaru sprawcy

  • motywację sprawcy

  • rodzaj naruszonych reguł ostrożności

  • i stopień ich naruszenia

Podobne prace

Do góry