Ocena brak

Jakie naciski osi na drogi obowiązują w Polsce

Autor /karol Dodano /24.06.2011

Naciski na osie:

• nacisk osi pojedynczej nie może przekraczać 80kN,

• w zespole 2 lub więcej osi nacisk nie może przekraczać przy odległości od sąsiedniej osi składowej:

a) do 1,2m – 57,5kN,

b) powyżej 1,2m do 1,3m – 65kN,

c) powyżej 1,3m – 72,5kN,

• przy dopuszczonym nacisku na oś pojedynczą do 100 kN nacisk osi składowej nie może przekraczać przy odległości od sąsiedniej osi składowej:

a) do 1,1m – 57,5kN,

b) powyżej 1,1m do 1,2m – 65kN

c) powyżej 1,2m do 1,3m – 72,5kN,

d) powyżej 1,3m – 80kN.

Do góry