Ocena brak

Jakie miary stosujemy do oceny kierunku i siły zależności korelacyjnej między cechami?

Autor /Agapit Dodano /16.12.2011

a) kowariancjacov(x,y) - ocenia kierunek zależności korelacyjnej

b) współczynnik korelacji rang Spearmana (współczynnik zgodności uporządkowania) - Rxytylko dla szeregu szczegółowego – ocenia siłę korelacji liniowej w przypadku gdy:

- cechy są mierzalne a badana zbiorowość jest nieliczna

- gdy cechy mają charakter jakościowy i istnieje możliwość ich uporządkowania.

c) współczynnik korelacji liniowej Pearsona - rxymierzy siłę korelacji liniowej i wynosi:

mniej niż 0,2 – praktycznie brak korelacji

0,2 – 0,4 - korelacja słaba

0,4 – 0,7 - korelacja umiarkowana

0,7 – 0,9 - korelacja silna

powyżej 0,9 - korelacja (zależność) bardzo silna

Do góry