Ocena brak

Jakie mamy rodzaje karuzeli?

Autor /Szostak Dodano /31.01.2012

Najprostszym rodzajem karuzeli, przeznaczonym głównie dla maluchów, jest powoli obracająca się platforma z przymocowanymi na stałe siodełkami w postaci modeli zwierząt bądź pojazdów. W tra­dycyjnej karuzeli konie poruszały się przy tym w górę i w dół. Dziś w niektórych konstrukcjach dla starszych ruch pionowy jest bardzo gwałtowny.
Podobny ruch realizuje tak zwana gąsienica. W tym przypadku pasażer siedzi w wagoniku wspartym na ramieniu przymocowanym do centralnego obrotowego wału w sposób umożliwiający ruchy w płaszczyźnie pionowej. Kabiny, zwy­kle w formie samochodu, poruszają się po falistym, kolistym torze. W ten sposób ruch całego układu przypomina ruch gąsienicy.
W innym z kolei rodzaju karuzeli, krzesełka lub kabiny zwisają na długich linach z poziomego koła umieszczonego na szczycie centralnego wału. Gdy karuzela rozpędza się, „latające krzesełka", dzię­ki sile odśrodkowej, unoszą się coraz wyżej i wy­chylają na zewnątrz koła. Nowocześniejsza wers­ja tego pomysłu ma kabiny w formie rakiet, mocowane na sztywnych ramionach. Pasażer ma do dyspozycji drążek sterowniczy, dzięki któremu może panować nad ruchem kabiny w płaszczyźnie pionowej. Ruchy drążkiem przenoszone są na ciśnienie powietrza w cylindrach sterujących wysokością kabiny. Sprężenie powietrza powoduje ruch tłoka ku górze i w tym samym kierunku wędruje cała kabina. Pod koniec każdej jazdy operator otwiera wszystkie zawory i kabiny zjeżdżają w dół.
W innej konstrukcji zrezygnowano z ruchu góra-dół, lecz przewidziano inne atrakcje. Można na przykład zamiast tego zmieniać gwałtownie pręd­kość ruchu kabin. Są one przymocowane do sta­łych wysięgników przyłączonych do obracające­go się wału. Wysięgniki są tak skonstruowane, że w czasie jazdy zmieniają swą długość, przez co ka­biny wędrują po torze eliptycznym. Prędkość kąto­wa ruchu centralnego wału jest stała i tam, gdzie kabiny są blisko centrum, ich prędkość liniowa jest niewielka. Gdy długość wysięgnika rośnie, wzra­sta także prędkość liniowa ruchu kabiny. Największa jest na mocno zakrzywionych końcach elipsy, a ze względu na stosunkowo niewielki promień krzywizny toru w tej jego części, sita odśrodkowa działająca na jadącego jest stosunkowo duża. Na­stępnie wysięgniki ulegają skróceniu i jazda uspo­kaja się. aż do następnego gwałtownego zwrotu.

Podobne prace

Do góry