Ocena brak

Jakie korzyści daje standaryzacja postępowania na rynkach zagranicznych?

Autor /Mustafa000000 Dodano /12.01.2012

Marketing standaryzowany tj. ujednolicony, zwany też monomarketingiem polega na stosowaniu takiej samej koncepcji marketingu mix na wszystkich rynkach, na których działa przedsiębiorstwo. Nie należy go mylić z marketingiem globalnym, który oznacza marketing światowy, gdyż marketing standaryzowany nie musi być wcale marketingiem światowym. Przeciwieństwem jest marketing zróżnicowany, zwany też multimarkeingiem. ( do ściągi można wyrzucić to)

Standaryzacja daje korzyści:

1) Oszczędności wynikające ze skali produkcji i usług pozwalające obniżyć koszty jednostkowe. Wszystkie zakłady międzynarodowego przedsiębiorstwa są takie same na całym świecie;

2) Firma buduje jednolity międzynarodowy „image” dla siebie i swoich produktów;

3) Niższe są koszty promocji, szczególnie reklamy. Koszty opracowania tekstów reklamy, prac artystycznych i telewizji komercyjnej są rozłożone na reklamę w różnych krajach. Kosztowne reklamy pokazywane są w wielu państwach i w każdym z nich współpracujące zakłady płacą tylko określoną część kosztów ogólnych;

4) Mniej reklam jest „marnowanych” w skali międzynarodowej poprzez ograniczenie ich do mediów najbardziej wpływowych;

5) Łatwiej i skuteczniej można realizować zamierzenia dotyczące marketingu międzynarodowego. Decyzje marketingowe mogą być centralizowane i wobec wszystkich współpracujących zakładów można zastosować jednakowe procedury;

6) Personel delegowany do pracy za granicę może być łatwo wymieniany pomiędzy różnymi krajami, pracownicy znają politykę firmy, która jest wszędzie taka sama.

Podobne prace

Do góry