Ocena brak

Jakie jest znaczenie węgla w wytwarzniu energii?

Autor /road Dodano /31.01.2012

Około 35% energii na świecie pochodzi z węgla. W przeszłości był on pierwszym paliwem wyko­rzystywanym na szeroką skalę. Złoża węgla pow­stały w większości w okresie karbonu, czyli po­między 286 a 360 milionami łat temu. Pochodzą z rozkładu gigantycznych paproci rosnących na bagnistym podłożu w tropikalnej strefie klima­tycznej. W efekcie procesów gnilnych szczątki paproci zmieniają się w torf, który stopniowo twardnieje i przekształca się w węgiel brunatny, a następnie w węgiel kamienny.
Podstawowym składnikiem węgla jest pierwia­stek o tej samej nazwie. Najstarsze i najtwardsze antracyty w około 98%, zbudowane są z tego pier­wiastka. Najmłodszy, węgiel brunatny, który ma około 1 miliona lat, zawiera go jedynie 30%.
Na świecie pozostały jeszcze bogate złoża węgla. Ocenia się, że stosunkowo niewielkim kosztem można będzie wydobyć około 910 miliar­dów ton, natomiast przy większych nakładach finansowych, liczba ta może osiągnąć nawet 1800 miliardów. Przy obecnym zużyciu paliw, węgiel powinien nam wystarczyć na ponad 200 lat.
Najpoważniejsze złoża węgla znajdują się w 3 największych krajach świata - w Chinach, na terenie byłego Związku Radzieckiego oraz w Sta­nach Zjednoczonych, które posiadają aż 30 do 35% światowych zasobów tego cennego kruszca.

Podobne prace

Do góry