Ocena brak

Jakie jest znaczenie ropy naftowej w wytwarzniu energii?

Autor /road Dodano /31.01.2012

Około 40% wytwarzanej na świecie energii po­chodzi z ropy naftowej. To cenne paliwo powsta­ło wiele milionów lat temu w wyniku rozkładu planktonu, czyli drobnych morskich organizmów roślinnych i zwierzęcych. Zarówno ropa naftowa jak i gaz ziemny to mieszaniny różnych węglowo­dorów oraz innych substancji.
Ropa naftowa jest obecnie najważniejszym źró­dłem energii na świecie. Wygodne w użyciu ben­zyna oraz olej napędowy są cennym paliwem dla samochodów, wielkich ciężarówek oraz lokomo­tyw. Ropy naftowej używa się też na szeroką skalę w przemyśle oraz w rolnictwie; wyrabia się z niej farby, kosmetyki, lekarstwa, barwniki, nawozy, włókna sztuczne, plastyk oraz gumę syntetyczną. Wiele domów prywatnych, a także budynków publicznych ogrzewanych jest ropą naftową. Zarówno wielkość zasobów jak i ilość wydobytej ropy naftowej mierzy się w specjalnych jednost­kach - baryłkach. Jedna baryłka stanowi równo­wartość 159 litrów.

Podobne prace

Do góry