Ocena brak

Jakie jest znaczenie gazu ziemnego w wytwarzniu energii?

Autor /road Dodano /31.01.2012

Z gazu ziemnego uzyskuje się około 20% wytwa­rzanej na świecie energii. Można go znaleźć prze­ważnie w sąsiedztwie ropy naftowej. Oba te cenne dla współczesnego człowieka surowce powstały w tym samym czasie, w podobnych warunkach. Gaz ziemny składa się głównie z substancji gazo­wej - metanu.
Największym producentem gazu ziemnego od zawsze oył nieistniejący już Związek Radziecki, który w latach 80. produkował rocznie ok. 650 bi­lionów m3. Innymi potentatami w wydobyciu ga­zu ziemnego są USA (487 bilionów m3), Kanada (96 bilionów m3), Holandia (80 bilionów m3), oraz Wielka Brytania (45 bilionów m3).
Gaz ziemny wykorzystuje się do produkcji pa­liw, zarówno do użytku osób prywatnych jak i na skalę przemysłową, jako niezbędny składnik do produkcji detergentów, włókien sztucznych, farb, plastyku, oraz gumy syntetycznej.
Na obszarach ubogich w złoża gazu człowiek sam nauczył się go otrzymywać. W wyniku pro­cesu odgazowywania węgla kamiennego w kok­sowniach powstaje gaz oraz koks.

Podobne prace

Do góry