Ocena brak

Jakie jest zastosowanie maszyn rolniczych przy zbiorze płodów rolnych?

Autor /Szostak Dodano /31.01.2012

Wiele upraw, w tym roślin y okopowe, takie jak ziemniaki, czy owoce, takie jak winogrona, zbiera się dzisiaj przy pomocy maszyn. Jedną z pierwszych przeznaczonych do tego celu maszyn był kombajn, używany do zbioru zbóż. Kombajn jest maszyną samobieżną, która kosi zboże, oddziela ziarno od słomy, usuwa plewy, przerzu­ca ziarno na oddzielną przyczepę, a słomę zosta­wia na polu do późniejszego zebrania.
Słoma może posłużyć jako podściółka dla bydła, ewentualnie jako objętościowa część ich paszy. Niektóre jej rodzaje przekształca się w karmę dla zwierząt, często jednak bywa po prostu wypalana. Z pola zbierają ją specjalnie do tego celu skonstruowane maszyny, które formują z niej bele, gotowe do dalszego transportu i ma­gazynowania. Słoma jest w tych maszynach pra­sowana, a następnie owijana sznurkiem. Tak samo można zbierać i składować trawę, którą w formie siana podaje się bydłu do jedzenia.
Jedną z istotniejszych innowacji ostatnich cza­sów w rolnictwie było wprowadzenie dużych beli. Dotychczas ważyły one około 30 kg i mogły być ręcznie podnoszone przez rolnika. Teraz ważą około 500 kg i transportowane są w całości przez maszynę. Duże bele znacznie skracają czas zbierania słomy z pola.
Zanim zebrana uprawa trafi na rynek, wymaga ona użycia kolejnej ilości sprzętu. Są to przycze­py, wózki z podnośnikiem widłowym, przenośni­ki i bardziej skomplikowane urządzenia, jak na przykład maszyny służące do oczyszczania ziem­niaków z ziemi i kamieni.
Ziemniaki są często zbierane w czasie kiedy ziemia jest mokra. Jeżeli dodatkowo zawiera ona znaczną liczbę kamieni, zwykle razem z ziemią dostają się one do zebranych ziemniaków. Mokra ziemia może być przyczyną gnicia ziemniaków, a kamienie mogą je obijać i obdzierać, dlatego - w celu uniknięcia strat - zbiory muszą zostać z nich oczyszczone.
Ziemia może zostać usunięta przy pomocy sita. Kamienie natomiast mogą być wybrane ręcz­nie, co jednak jest metodą kosztowną, ze względu na znaczną ilość pracy koniecznej do włożenia.
Jednym z rozwiązań tego problemu jest użycie promieni rentgenowskich do odróżnienia kamieni od ziemniaków. Ziemniaki w czasie spadania z przenośnika przechodzą przez wiązkę promieni rentgenowskich, które rejestrują różnice w gęsto­ści pomiędzy kamieniami a ziemniakami. W momencie kiedy zostaje wykryty kamień spe­cjalna sonda poruszana sprężonym powietrzem błyskawicznie odtrąca go, podczas gdy ziemniaki g spadają dalej. Tego typu technologia oszczędza człowiekowi wysiłku i pozwala zmniejszyć kosz­eń ty produkcji żywności.

Podobne prace

Do góry