Ocena brak

Jakie jest wykorzystanie ropy naftowej?

Autor /Helena Dodano /31.01.2012

Ropa naftowa znajduje szerokie zastosowanie. Jest czystsza i wydajniejsza niż węgiel, a w porówna­niu z gazem - łatwiejsza do transportowania. Czasem, podobnie jak węgiel, nazywana jest czar­nym złotem. Wytwarza się z niej połowę energii wykorzystywanej na świecie. Jako surowca ener­getycznego używa się ropy w transporcie, prze­myśle i innych działach gospodarki.
Ropa naftowa wykorzystywana jest do produk­cji wielu paliw - kilku rodzajów benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego. Używa się jej też do produkcji olejów silnikowych i smarów, bez których niemożliwe byłoby funkcjonowanie ma­szyn. Służy również do produkcji nawierzchni asfaltowych i całej gamy innych produktów, np. kosmetyków, leków, barwników, materiałów wy­buchowych, nawozów sztucznych, włókien sztucz­nych (nylon), atramentu, środków owadobójczych, plastiku, syntetycznego kauczuku (opony) itp.

Podobne prace

Do góry