Ocena brak

Jakie jest wykorzystanie kukurydzy?

Autor /Roque Dodano /31.01.2012

Spośród siedmiu podstawowych odmian kukury­dzy największe znaczenie gospodarcze ma kuku­rydza twarda (zwykła) uprawiana głównie na paszę dla bydła, świń i innych zwierząt. Uprawy tej wła­śnie odmiany dominują w Stanach Zjednoczonych.
Kukurydza koński ząb ma twarde ziarna i jest przystosowana do uprawy w regionach o krótkim okresie wegetacyjnym. Uprawiana jest jako rośli­na pastewna i konsumpcyjna. Do celów konsump­cyjnych uprawiane są również odmiany cukrowa i pękająca. W południowo-zachodniej części USA, Meksyku, Ameryce Środkowej, zachodniej części Ameryki Południowej i w Afryce Południowej uprawia się kukurydzę mączną, wykorzystywaną głównie w przemyśle spożywczym.
Ziarna kukurydzy woskowatej są matowo białe, z odmiany tej uzyskuje się kleje i zagęszczacze do żywności. Ostatnia siódma odmiana, tzw. kuku­rydza strąkowa nie ma żadnego gospodarczego zna­czenia i hoduje się ją głównie w laboratoriach naukowych. To prawdopodobnie od niej pochodzą wszystkie uprawiane dziś odmiany.
Ziarno kukurydzy można spożywać w całości po ugotowaniu lub w postaci mąki i kaszy. Z kuku­rydzy produkuje się krochmal, spirytus, olej kuku­rydziany (o przyjemnym migdałowym zapachu), cukier i płatki kukurydziane. Przemysł wykorzy­stuje kukurydzę do produkcji kosmetyków, mate­riałów wybuchowych, tkanin i antybiotyków.

Podobne prace

Do góry