Ocena brak

Jakie jest spożycie bydła?

Autor /Timur Dodano /31.01.2012

W roku 1997 liczba ludzi na świecie osiągnęła pra­wie 6 miliardów, w ciągu roku zwiększa się o 1,7%. Bydło spożywa rocznie prawie 600 milionów ton zboża, czyli 1/3 światowych zbiorów, dając w za­mian tylko 66 milionów ton wołowiny. Ta sama ilość zboża, spożyta bezpośrednio mogłaby wyży­wić prawie miliard ludzi, czyli mniej więcej tyle, ile obecnie cierpi z niedożywienia lub głodu.
Co ciekawe, Indie, kraj z największym pogło­wiem bydła na świecie (195 milionów sztuk), nie należy do największych producentów wołowiny. Dla hinduistów, czyli znakomitej większości miesz­kańców tego kraju, krowa jest zwierzęciem świę­tym. Mięso wołowe jest więc spożywane wyłącz­nie przez zamieszkujących ten kraj muzułmanów i chrześcijan, którzy stanowią zaledwie 14% lud­ności. Największym producentem wołowiny są Sta­ny Zjednoczone, które i tak, w związku z ogrom­nym popytem, muszą importować mięso wołowe. Największe spożycie wołowiny notuje się w Argen­tynie. Każdy mieszkaniec tego kraju zjada rocznie 85 kilogramów tego mięsa. Spożycie wołowiny jest bardzo duże również w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii.

Podobne prace

Do góry