Ocena brak

Jakie jest przewodzenie prądu przez pierwiastki?

Autor /Stach Dodano /31.01.2012

Metale posiadają elektrony, które łatwo odłączyć od atomu, w wyniku czego powstaje jon. Mając strukturę metaliczną łatwo przewodzą prąd dzięki tym właśnie oddanym elektronom.
Istnieją też pierwiastki, takie jak krzem czy ger­man, które przewodzą prąd znacznie gorzej niż metale, lecz lepiej niż niemetale. Te półmetale nazywane są półprzewodnikami. Zdolność do prze­wodzenia elektryczności przez czysty półprzewod­nik wzrasta wraz z temperaturą. Inaczej zachowuje się kryształ półprzewodnika, gdy jest zanieczysz­czony atomami innego pierwiastka. Taki kontrolo­wany proces zanieczyszczania nazywamy domiesz­kowaniem. Gdy do krzemu dodamy nieco fosforu bądź boru, to w krysztale pojawią się swobodne elektrony lub dziury - swego rodzaju „swobodne braki elektronów", czyli swobodne dodatnie nośniki ładunków. Gdy wytworzymy w krysztale grani­cę między obszarami domieszkowanymi elektro­nowo i dziurowo, to powstanie na niej bariera elektrostatyczna wytworzona przez jony. Prąd mo­że przepływać wtedy tylko w jednym kierunku. Zjawisko to jest wykorzystywane w diodach, tran­zystorach i układach scalonych.

Podobne prace

Do góry