Ocena brak

Jakie jest oprzyrządowanie sondy Voyager?

Autor /Rodak Dodano /31.01.2012

Obie sondy Voyager są identycznymi statkami kos­micznymi o rozmiarach niewielkiego samochodu i masie 815 kg. Dołączony moduł napędowy z sil­nikiem rakietowym, wykorzystany do nadania son­dom odpowiedniej prędkości i kierunku, podwyż­szył masę zespołu do około 2 ton. Sondy zostały wyposażone w aparaturę pozwalającą badać otoczenie przez rejestrację fal radiowych, promienio­wania podczerwonego i ultrafioletowego, światła widzialnego, cząsteczek i fal emitowanych przez plazmę (silnie zjonizowany gaz), promieni kos­micznych, cząstek naładowanych oraz pól magnetycznych. System komputerowy, działający na pod­stawie instrukcji przesyłanych drogą radiową z centrum kierowania lotem zapewniał popraw­ność funkcjonowania całości. Dane zebrane przez wszystkie urządzenia, w tym obrazy z dwóch kamer TV, mogą być przesyłane bezpośrednio na Ziemię lub przechowywane czasowo na taśmie magne­tycznej w postaci cyfrowej i przesyłane później.
Łączność z centrum kierowania lotem zapewnia niewielki nadajnik radiowy z dołączoną ante­ną paraboliczną. Ma ona 3,7 m średnicy i jest chyba najbardziej rzucającym się w oczy elementem son­dy. Stosunkowo duża średnica anteny i jej silnie kierunkowa charakterystyka pozwalają na spraw­ną i pewną łączność na dystansie 1 miliarda kilo­metrów, pomimo że moc nadajnika wynosi zaled­wie 23 waty.

Podobne prace

Do góry