Ocena brak

Jakie grupy metod wyróżnia się wśród metod diagnostycznych i jaką rolę odgrywają one w diagnozie?

Autor /Odil Dodano /11.03.2013

W psychologii do poznawania dziecka, oceny jego rozwoju i zachowania służą metody diagnostyczne, które można zaliczyć do dwóch głównych grup. Są to:

a)    m e t o d y kliniczne obserwacja, wywiad, rozmowa z dzieckiem, analiza wytworów i dokumentów, które pozwalają na postawienie hipotez odnośnie do zaburzeń i ich przyczyn u badanego dziecka,

b)    m e t o d y eksperymentalne - próby eksperymentalne, kwestionariusze. testy, które umożliwiają sprawdzenie hipotez diagnostycznych.

Pierwsza grupa metod dostarcza głównie danych jakościowych, które są trudne do interpretacji. Druga grupa metod jest źródłem także danych ilościowych, które można porównywać z normami.

Podobne prace

Do góry