Ocena brak

Jakie czynniki wpływają na percepcję mowy?

Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013

Na percepcję mowy wpływa cały szereg czynników, w tym m.in. cechy pro-zodycznc (przede wszystkim poprawny akcent, intonacja, iloczas, tempo mowy, silą, wysokość i barwa głosu - zostaną one szczegółowo omówione w dalszej części tego tekstu) oraz staranność artykulacyjna, rytmizacja wypowiedzi, gesty foniczne.

Staranność artykulacyjna polega na właściwym, prawidłowym wypowiadaniu zarówno poszczególnych dźwięków mowy, jak i całych grup głoskowych Nadawca stroni od wariantów wymawianiowych mających 2asięg regionalny lub środowiskowy, a preferuje wzorce mające charakter ogólny. Wiąże się lo również z odpowiednią sprawnością motoryczną narządów artykulacyjnych.

Rytmizacja wypowiedzi wiąże się z umiejętnością manipulowania silą głosu i wysokością łonu. Można w len sposób eksponować określone treści wypowiedzi, ożywiając jednocześnie tok mówienia.

Gesty foniczne (typu: eee. mrnm, yyy, zwane też czasem .jękami namysłu"), stosowane przez mówiącego w celu wypełnienia czasu potrzebnego na sformułowanie myśli, czynią wypowiedź nieczytelną i utrudniają jej odbiór. Funkcjonują podobnie, jak pojawiające się w tekście wtrącenia refrcniczne, np. prawda, no, wiesz, rozumiesz itp. Dlatego też - z myślą o odbiorcy - należy ich unikać, mając na względzie konieczność optymalnego ułatwienia mu percepcji nadawanego komunikatu, a także dbałość o estetykę przekazu.

Każdy z wymienionych czynników, wpływających bezpośrednio lub pośrednio na percepcję mowy. może być uświadamiany przez nadawcę oraz może podlegać korygowaniu i kształtowaniu w trakcie odpowiednio prowadzonych ćwiczeń.

Do góry