Ocena brak

Jakie czynniki decydują o efektywności rehabilitacji głosu i mowy laryngektomowanych?

Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013

Zasadniczo można wyróżnić dwie grupy czynników:

a)    takie, które bezpośrednio związane są z leczeniem operacyjnym i naświetlaniem energią promienną oraz czynniki będące następstwem leczenia chirurgicznego (np. rozległość i zaawansowanie procesu nowotworowego; morfologia zastępczego narządu głosowego ilp.);

b)    czynniki związane z wiekiem, osobowością pacjenta, jego stanem psychicznym, statusem społecznym, ogólnym stanem zdrowia itd.

Do czynników ułatwiających rehabilitację osób laryngektomowanych należą:

-    młody wiek,

-    dobry słuch i stan uzębienia,

-    intelekt w granicach normy,

-    wyższe wykształcenie,

-    motywacja do ćwiczeń,

-    stan psychiczny pacjenta.

Z badań wynika, żc ludzie inteligentni, dobrze wykształceni, młodzi, lepiej rozumieją ideę i potrzebę rehabilitacji. Osoby wyżej wykształcone mają większe trudności z wytworzeniem ructusu (efektu bekania), lecz dalsze etapy pracy z nimi przebiegają prawidłowo. Ludzie z wiejskich środowisk trudniej poddają się rehabilitacji, podobnie jak ludzie starsi, emeryci. Osoby posiadające rodziny (szczególnie dzieci) szybciej opanowują mowę zastępczą, podobnie jak osoby czynne zawodowo (Fonialria kliniczna... 1992).

Podobne prace

Do góry