Ocena brak

Jakie ćwiczenia pomagają rozwijać percepcję i pamięć słuchową?

Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013

1.    Ćwiczcnia analizy, syntezy i różnicowania bodźców słuchowych (niewerbalnych).

2.    Ćwiczcnia słuchu fonematycznego: a) różnicowanie fonemów, b) analiza i synteza fonemowa, c) analiza i synteza sylabowa, d) analiza i synteza wyrazowa zdań, słów, sylab.

3.    Ćwiczcnia koordynacji słuchowo-mchowcj.

4.    Ćwiczcnia orientacji czasowo-przcstrzcnncj: a) odiwarzanie dźwiękowo struktur przestrzennych, h) odtwarzanie przestrzenne struktur dźwiękowych.

5.    Ćwiczcnia pamięci słuchowej.

6.    Ćwiczenia pamięci wzrokowo-słuchowcj.

7.    Ćwiczenia percepcji, pamięci i koordynacji wzrokowej i słuchowej na materiale literowym.

A oto przykłady ćwiczeń percepcji i pamięci słuchowej, opartych na materiale werbalnym i niewerbalnym (Slyczck 1979, Sawa 1999, Skibińska 2001):

-    różnicowanie dźwięków wydawanych przez instrumenty, przedmioty, zwierzęta,

-    wsłuchiwanie się w ciszę i określanie rozpoznanych dźwięków,

-    różnicowanie dźwięków poprzez określenie ich cech (wysoki niski, cichy głośny, krótki długi),

-    budowanie schematów i modeli dźwiękowej struktury wyrazu (schemat uwzględnia liczbę głosek, a model podział na samogłoski i spółgłoski),

określanie nagłosu, wygłosu i śródgłosu, wyodrębnianie pierwszej, drugiej, Irzccicj, ostatniej sylaby, określanie głoski, która różni dwa wyrazy (rada rata), tworzenie nowego wyrazu przez zmianę głoski (kara - kasa). tworzenia wyrazów zaczynających się daną głoską, wyodrębnianie wyrazu ukrytego w innym wyrazie (kotwica), tworzenie nowego wyrazu poprzez zamianę kolejności liter (kos sok, stopy - psoty),

tworzenie nowego wyrazu poprzez zamianę kolejności sylab (nora rano, kabel - belka),

tworzenie nowych wyrazów poprzez dodanie znaków diakrytycznych (miski

- miśki),

tworzenie nowych wyrazów poprzez podwojenie litery (leki lekki),

tworzenie nowego wyrazu przez dodanie głoski na początku (jawa zjawa), w środku (kroki - kropki), na końcu wyrazu (oś ość),

-    zapisywanie wyrazów na podstawie słuchowego rozpoznawania głosek ćwiczcnia syntezy słuchowej (r-o-w-e-r),

różnicowanie wyrazów identycznych i podobnie brzmiących (luty - luty, lody - loty),

-    tworzenie wyrazu z gioską opozycyjną (bal - pal. barka - parka, bombka - pompka),

-    utrwalanie ciągów słownych, ćwiczenie pamięci słuchowej (np. dni tygodnia, nazwy miesięcy, poczet królów polskich).

Podobne prace

Do góry