Ocena brak

Jakie były warunki traktatu ryskiego?

Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011

Pokój ryski zawarto 18. 03.1921 roku w Rydze (Łotwa) między Polską, a Rosją radziecką

Warunki:

- granica wschodnia miała biec od Dźwiny na południe pozostawiając Mińsk Litewski po rosyjskiej stronie, do Zbucza, dalej rzeką Zbucz do ujścia Dniestru

- wzajemne poszanowanie suwerenności, ustroju i praw mniejszości narodowych

- zobowiązanie Rosji do zwrotu mienia kulturalnego zagarniętego przez carat

Do góry