Ocena brak

Jakich narzędzi, środków i pomocy używa się w diagnozowaniu i terapii logopedycznej?

Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013

Narzędzia badawcze w logopedii to wszelkie próby, skale, testy (wystandaryzowane i nic wystandaryzowane), kwestionariusze, ankiety, programy komputerowe, karty badania itp.

Obecnie do najbardziej znunych i używanych w praktyce narzędzi diagnostycznych należą:

a)    do badania artykulacji kwestionariusze obrazkowe T. Bartkowskiej (1968), G. Dcmclowej (1994), D. Antoś, G. Dcmel i i, Styczek (1978), A Balej-ki (1992), J. E. Nowak (1993), E. Nintcndel-Bujakowej (1978);

b)    do badania słuchu foncmatyczncgo, fonemowego, analizy i syntezy słuchowej, spostrzegawczości słuchowej - próby i testy I. Styczek (1982), B Roclawskiego {1994), J. Muszyńskiej i A. Żarczyńskicj (1976), M. Bogdanowicz i E. Haponiuk Chiński język (materiały do użytku wewnętrznego) oraz Skala pomiaru percepcji słuchowej słów (Koslrzewski 1981)

c)    do badania mowy (różnych jej aspektów) - kwestionariusz do ustalania zaburzeń mowy u dzieci (Kaczmarek 1955), Od obrazka do słowa (Rodak, Nawrocka 1993), tcsl obrazkowo-literowy do badania afazji (Szumska 1980), Sprawdź jak mówię autorstwa E. Stecko, Przesiewowy lesl logopedyczny (Tarkowski 1992 b), kwestionariusze badań przesiewowych do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzicci 2-, 4- i 6-lctnich (Emiluta-Rozya, Mierzejewska, Atys 1995), kwestionariusz Cooperów do oceny jąkania (Chęcick 1993 b), kwestionariusz nicpłynności mówienia i logofobii (Tarkowski 1992 a);

d)    do badania sprawności językowej - test sprawności językowej (Tarkowski 1992 c) oraz inne Icsly opisywane w literaturze przedmiotu, lecz nie stosowane w praktyce (Tarkowski 1992 c, 11).

Wiele narzędzi skonstatowanych do celów diagnostycznych znajduje również zastosowanie w procesie terapii.

Przez środki stosowane w trakcie postępowania diagnostycznego i w terapii logopedycznej należy rozumieć wszelkie urządzenia techniczne, które mogą być wykorzystywane przez logopedę, np. komputer, magnetofon, magnetowid, echokorektor. analizator mowy, indykatory mowy, audiometry, aparaty słuchowe, instrumentarium logopedyczne, lustro, instrumenty muzyczne itp.

Do pomocy logopedycznych zalicza się różnorodne materiały: językowe (logopedyczne zbiory wyrazów i zdań, opowiadania, icksty piosenek. wierszyki, zagadki, anegdoty itp.).

-    obrazkowe (kwestionariusze i zestawy obrazkowe, gry, historyjki, plansze),

-    przedmioty, zabawki,

-    schematy głosek, rentgenogramy, labiogramy.

Podobne prace

Do góry