Ocena brak

Jaki jest wpływ zmiany ciśnienia na ciecze i gazy?

Autor /Chemik Dodano /31.01.2012

Zwykle mówi się, że woda zamarza w temperatu­rze 0°C, a wrze w 100°C, jednak jest to prawdą jedynie! dla normalnego ciśnienia atmosferyczne­go. Zmiana ciśnienia zmienia także temperaturę w jakiej woda zmienia stany skupienia. Zwięk­szenie ciśnienia obniża temperaturę topnienia lodu, czy też zamarzania wody znajdującej się w stanie ciekłym. Dlatego łyżwiarze mogą śli­zgać się po powierzchni zamarzniętego jeziora. Ciężar ciała skupiony jest w takiej sytuacji na wąskiej płozie, wywierając tym samym duży nacisk na lód. Obniża to jego temperaturę topnie­nia, w związku z czym temperatura otoczenia przestaje być odpowiednio niska, aby zamarznię­ta woda mogła pozostać w stanie stałym. W wy­niku tego lód pod łyżwami natychmiast zamienia się w wodę w stanie płynnym, tworząc cieniutką warstwę, po której ślizga się łyżwiarz. Po przeje­chaniu, woda - na którą przestaje być wywierany nacisk - natychmiast zamarza.
Zmiana ciśnienia zmienia także temperaturę wrzenia wody. Pod działaniem niższego ciśnienia cząsteczkom wody łatwiej jest przedostać się do atmosfery, dlatego woda wrze w temperaturze niższej niż normalnie.
Czasami alpiniści narzekają, że w wysokich górach trudno jest zaparzyć smaczną herbatę. Spowodowane jest to tym, że im wyżej się wespniemy, tym mniejsza ilość powietrza znajduje się nad nami. W związku z tym zmniejsza się ciśnienie, powodując, że temperatura wrzenia wody jest zbyt niska, by wydobyć $]iści herbaty odpowiedni aromat i smak. Dalsze podgrzewanie zwiększy tempo wrzenia, nie podniesie jednak temperatury wody.
Odwrotne zjawisko ma miejsce podczas goto­wania wody w szybkowarze. Jest to pojemnik, który po szczelnym zamknięciu nie wypuszcza na zewnątrz powstającej w trakcie gotowania pary. Zwiększa to ciśnienie wewnątrz naczynia, co utrudnia parowanie. W wyniku tego podnosi się temperatura wrzenia wody, która pozostaje w sta­nie ciekłym długo po tym, jak przekroczona zos­tanie normalna temperatura wrzenia. Dlatego przyrządzane w nim potrawy szybciej się gotują.
Wpływ zmiany ciśnienia na gazy i ciecze wy­korzystuje się w lodówkach. W jednym z rodza­jów lodówek ciecz z niską temperaturą wrzenia zostaje najpierw, poprzez obniżenie ciśnienia, zamieniona w gaz. Ma to miejsce w rurkach stanowiących część systemu chłodzącego urzą­dzenia. Podczas zamiany w gaz, substancja pochłania ciepło parowania z wnętrza lodówki, powodując jego ochładzanie. Następnie gaz jest skraplany w celu zamiany w ciecz. W tym przy­padku substancja oddaje ciepło parowania, które za pośrednictwem systemu rurek znajdujących się w tylnej części lodówki zostaje wyemitowane do pomieszczenia.

Podobne prace

Do góry